OM OSS

Hyggen Velforening

 

Frivillig organisasjon

Hyggen vel jobber med aktuelle saker som angår Hyggens befolkning og arrangerer dugnader og hyggelige samlinger gjennom hele året.

Velforeningens formål er å fremme Hyggenfolkets felles interesse som beboere av stedet og virke for stedets forskjønnelse og beboernes trivsel og sikkerhet.

Medlemskontingent

Enkeltperson - Kr 125,-

Familie/husstand - Kr 200,-

Betales til konto: 0540 06 51479


Styret 2019


Leder: -
Sekretær: Jan Thonhaugen
Kasserer: Ruta Brazene


Styremedlem: Brede Ax
Styremedlem: Kirsten Høyem
Styremedlem: Morten Høyem
Styremedlem vara: Jan Espen Bråten
Styremedlem vara: Marit Alme


Rep. Arrangements komité: Jane Lien
Rep. Turstikomite: Torgeir Lande
Rep. Hyggenposten: Ny redaktør søkes

Rep. Rosebedd komite: Dagne Kostveit Brown

Rep. Dugnad komite: Jan Thonhaugen