ANDRE FORENINGER

HYGGEN IF


Hyggen idrettstforening tilbyr aktiviteter for store og små i nærmiljøet.

HYGGEN SPEIDERGRUPPE


Hyggen speidergruppe ble skiftet i 1964, og har lang tradisjon i Hyggen. 


HYGGEN BÅTFORENING


Trygg småbåthavn som ivaretar .

medlemmenes interesser i Hyggen.